In 2018 viert het Atomium zijn 60e verjaardag!

Voor die gelegenheid stellen hét “symbool” van Brussel en ADAM drie tijdelijke tentoonstellingen voor gewijd aan “Expo 58”. Dankzij haar spelers is de Nationale Loterij partner van dit project. In het kader van dit partnership werd ook de Nationale Loterij gevraagd om collectiestukken tentoon te stellen.

Op 17 april 1958, aan het begin van de Golden Sixties, wordt de laatste door België georganiseerde internationale en wereldtentoonstelling in Brussel feestelijk geopend. Als kleurrijk evenement, boodschapper van hervonden vrede, humanisme en moderniteit en spiegel van een maatschappij die vertrouwen heeft in de toekomst, vormt Expo 58 een bevoorrecht element van ons collectief geheugen. Destijds bezochten zowat 42 miljoen mensen de site op de Heizel-vlakte. Voor die gelegenheid zag Brussel ook het Atomium oprijzen, dat een elementair ijzerkristal voorstelt dat 165 miljard keer werd vergroot.

Voor de 60e verjaardag sloegen het Atomium en ADAM, het Brussels Design Museum, de handen in elkaar om dit jubileum te vieren via drie tentoonstellingen onder de noemer “Galaxy 58”, waarvan de Nationale Loterij partner is: “People of 58” in het Atomium is meer gewijd aan de mensen die deel uitmaakten van Expo 58 en de ervaringen van toen, terwijl in het ADAM met “Podium 58” meer de mode van eind de jaren ’50 aan bod komt en met “Graphic 58” het museum de vormen, de kleuren en de texturen die het vernieuwende grafisch universum van Expo 58 definieerden, onderzoekt. Het is in het kader van “Grafic 58” dat er enkele collectiestukken van de Nationale Loterij worden tentoongesteld.

De collectie bevat namelijk meerdere affiches en objecten (medailles, metalen dozen, view masters, enz.) m.b.t. Expo 58, die trouwens gedeeltelijk door de Koloniale Loterij werd gefinancierd. Wat die objecten gemeen hebben is de Expo-ster, een elegante, asymmetrische ster, die nog steeds een herkenbaar symbool is. De vijf stralen vertegenwoordigen de vijf continenten die de humanistische boodschap naar de hele wereld uitdragen. Aan de rechterkant staan een wereldbol en het jaar afgebeeld. In het midden van de ster herkent men een beeld van het stadhuis van Brussel.

Voor dit evenement werd op het niveau van de communicatie een bijzondere inspanning geleverd in het streven naar grafische samenhang en identiteit, waardoor een echte “Expo-stijl” werd gecreëerd. Daartoe werd een beroep gedaan op gerenommeerde grafici zoals
Jacques Richez, Reginald Mount, Léo Marfurt en Marc Mendelson.

De tentoonstellingen zijn te bezoeken tot januari 2019.

Meer info:
http://atomium.be/ExpoCurrent.aspx?lang=nl
http://adamuseum.be/nl/tentoonstellingen-nu-et-zien/
http://www.loterijmuseum.be