Kasteel d'Ursel

In de loop van haar lange geschiedenis (84 jaar dit jaar) verhuisde de Nationale Loterij drie keer. Laten we dit jaar, waarin we de 40e verjaardag van de Lotto vieren, even stilstaan bij een locatie die in het collectieve geheugen gegrift staat als de “Lotto-toren”. Een tentoonstelling in het Kasteel d’Ursel in Hingene schetst een terugblik op die periode.

Naar aanleiding van de schade veroorzaakt door de overstromingen die Ruisbroek teisterden op 2 januari 1976 werd een wet uitgevaardigd die de Nationale Loterij de nodige marge bood om nieuwe producten op de markt te brengen en een deel van haar winst aan doelen van openbaar nut te besteden. De Lotto werd op 4 februari 1978 op de markt gebracht en het kende van bij het begin een denderend succes. De toename van het aantal personeelsleden, ingevolge, onder andere, de belangrijke werkzaamheden die aan de lancering van het spel voorafgingen, leidde in januari 1978 tot de verhuis van het hoofdkantoor van de Nationale Loterij naar een gebouw in de Kardinaal Mercierstraat, nabij het Centraal Station. In dat gebouw, opgetrokken tussen 1961 en 1963 op de plaats waar de vroegere winterresidentie van de familie d’Ursel stond, was eerst het hotel Westbury gevestigd. Met zijn 22 verdiepingen was de toren meteen het hoogste hotel van het Europese vasteland. In 1976 ging het hotel bankroet en de 252 kamers werden omgebouwd tot kantoren. In het gebouw werd toen het hoofkantoor van de Nationale Loterij ondergebracht en het kreeg de naam “Lotto-toren”. Op het gelijkvloers bevond zich zelfs een verkooppunt onder eigen beheer met meerdere loketten waar loterijproducten werden verkocht en winsten werden uitbetaald. Die symbolische toren werd in 2003 gesloopt om plaats te maken voor het huidige elliptische gebouw “Central Plaza”.

In de tentoonstelling «Winters in Brussel. De stadsresidentie van de familie d’Ursel (1590-1960)» van 20 mei tot en met 30 september in het Kasteel d’Ursel (Hingene) komt de episode van de “Lotto-toren” aan bod aan de hand van de geschiedenis van het hotel d’Ursel, de Brusselse residentie van deze Belgische adellijke familie die eeuwen lang het centrum van hun sociale en politieke leven was.

Voor die tentoonstelling heeft de Nationale Loterij een van haar belangrijkste archiefstukken uitgeleend, namelijk de eerste Lotto-affiche die in 1978 door de Belgische designer Julian Key werd gecreëerd ter gelegenheid van de start van de Lotto.

Meer informatie:

https://www.kasteeldursel.be/