Collectie Nationale Loterij @ Snijders&Rockoxhuis Antwerpen

Al sinds 1977 stelt KBC het Rockoxhuis open als museum. Veertig jaar later vond men het tijd om het concept te vernieuwen en werd het aangrenzende Snijdershuis in het museum geïntegreerd. In het museum wordt de leefwereld opgeroepen van twee vroegere bewoners: Nicolas Rockox, burgemeester van Antwerpen, en Frans Snijders, schilder van dieren en stillevens. Twee spilfiguren dus in het Antwerpen van de eerste helft van de 17de eeuw.

Voor de inrichting van het museum werd de eigen collectie aangevuld met langdurige bruiklenen uit andere collecties, waaronder ook de collectie van de Nationale Loterij. Hierdoor verhuisde ons topstuk Kaartspelers in een herberg van David Teniers de Jonge van het KMSKB in Brussel naar Antwerpen. Ook de Kaartspelende apen naar David Teniers, de Kruisiging met dobbelende soldaten, het Nachtbanket met triktrakspelend gezelschap van Willem Anthonis, een kistje met triktrak- en schaakspel en een Duits luxe draairad verhuisden mee. Men kan ze nu bewonderen in de vertrekken gewijd aan het toepasselijke thema ‘Vermaak en vertier’.

Meer info vind je terug op https://www.snijdersrockoxhuis.be/