terug

DOORZOEK DE COLLECTIE

geavanceerd zoeken

Categorie
Foto's

Uitgever
Loterij van Winterhulp

Beschrijving
De algemene ontreddering als gevolg van de Duitse inval op 10 mei 1940 betekende de tijdelijke stopzetting van de activiteiten van de Koloniale Loterij. Door de vijandelijke activiteiten werden de banden met de kolonie Congo vier jaar doorgesneden. Toch werd er gezocht naar een doel om de loterij een andere bestaansreden te geven. Die werd gevonden met de oprichting van de Loterij van de Winterhulp. De statuten verschenen op 20 december 1940 in het Staatsblad. De opbrengsten van de Loterij van de Winterhulp, kortweg Loterij Winterhulp, vloeiden naar Winterhulp België, een hulpverlenend orgaan, opgericht op 29 oktober 1940, dat de activiteiten bundelde van het Belgische Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en het Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogsinvaliden. De doelgroep van Winterhulp waren de zwakkeren in de maatschappij zoals zieken, zwangere vrouwen, ouderen en kinderen. Zij konden genieten van bedelingen van versterkende middelen zoals soep, melk en levertraan (vitaminen). Naast betoelaging door de Loterij Winterhulp ontving Winterhulp financiële steun uit het bedrijfsleven en van de bevolking. Hier zien we een uitstalruim in Brussel met publiciteit voor de Loterij Winterhulp.

Datum
1940-1944

Plaats vervaardiging
Brussel, België

Materiaal en techniek
Zwart-witfoto

Afmetingen
180 x 245mm  

Bibliografie
Winterhulp België, Wikipedia, [online], geraadpleegd op 01/07/2014. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterhulp_België
Romain Van Eenoo, in In de ban van het spel (Annemie Buffels, algemene leiding), Loterijen in Europa, Nationale Loterij, 2004, p. 25
 
Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel