Bedrijfsgeschiedenis

Alles begon op 18 oktober 1934 met de eerste trekking van de Koloniale Loterij in het Koninklijk Circus in Brussel: zes loterijtrommels, een orkest en een enthousiast publiek … dromend van het grote lot. Het aanbieden van een trekkingsspel was echter niet de enige drijfveer voor de oprichting van de Koloniale Loterij, de bekommernis om de medemens was minstens zo belangrijk. Tot 1960 werd een bij wet vastgelegd deel van de inkomsten aangewend voor hulp aan de kolonie Congo. De vrij abrupte onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 1960 luidde een nieuw tijdperk in. Na een kort intermezzo als Afrikaanse Loterij, werd eind 1962 de Nationale Loterij boven de doopvont gehouden. De ondersteuning van allerlei maatschappelijke projecten bleef een centraal gegeven, zowel in de ontwikkelingslanden als in België. Een nieuwe mijlpaal was de lancering van de Lotto op 4 februari 1978. Naast de klassieke loterijtrekking met de zes trommels was dit het tweede trekkingsspel, dat vanaf het begin een ongezien succes kende. Vandaag biedt de Nationale Loterij een ruime waaier trekkings- en krasspelen aan. Wil je nog meer weten over de geschiedenis van ons bedrijf, maak dan kennis met de boeiende tijdslijn.

Bekijk de tijdslijn

Geschiedenis Cultural Heritage

Het bedrijfspatrimonium van de Nationale Loterij zag het levenslicht in 1992, twee jaar voor de viering van de zestigste verjaardag van de instelling in 1994. Om de jarige in de bloemetjes te zetten, werd er beslist een publicatie samen te stellen over de geschiedenis van de loterijen in Europa. Het materiaal dat verzameld werd om de publicatie te illustreren, vormde het fundament van een unieke collectie rond het thema kansspel. Na bijna een kwarteeuw intensief verzamelen bestaat het patrimonium van de Nationale Loterij vandaag uit tienduizenden objecten die ruim 2.500 jaar geschiedenis overbruggen en gekenmerkt worden door een grote geografische en typologische diversiteit. Een schilderij met kaartspelers, een sculptuur met de beeltenis van Fortuna, een driehonderd jaar oud loterijbiljet … allen reflecteren ze de eeuwenoude passie van de mens voor het spel. Wil je nog meer weten over de vorming van deze collectie en wat de belangrijke mijlpalen zijn, maak dan kennis met de boeiende tijdslijn.

Bekijk de tijdslijn

De Nationale Loterij en de hulp bij natuurrampen

De oprechte zorg om de medemens is sinds de oprichting van de Koloniale Loterij één van de drijfveren van de instelling. Twee markante gebeurtenissen – allebei natuurrampen – illustreren die bekommernis.

De stormvloed van 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden België en Nederland geteisterd door een ongeziene zware storm.
Grote delen van Nederland en een aantal Belgische kuststeden liepen onder water.
De materiële en menselijke tol was hoog. In België verdronken 28 mensen en de binnenstad van Oostende kwam volledig blank te staan.
Bij zoveel menselijk leed kon de Koloniale Loterij onmogelijk passief toekijken.
Daarom werd de helft van de winst van de Speciale Schijf voor Pasen (11 april 1953) toegekend aan het Nationaal Rampenfonds van het Rode Kruis.

De overstroming van Ruisbroek van 1976

In de nacht van 2 op 3 januari 1976 woedde er een hevige storm over België en Nederland.
Door een dijkbreuk in de Vliet, een bijrivier van de Rupel, overstroomde de gemeente Ruisbroek in de provincie Antwerpen.
Ruim 2.000 inwoners verloren nagenoeg al hun hebben en houden.
De overstromingsramp van Ruisbroek gaf de aanzet tot de wet van 12 juli 1976 die aan de Nationale Loterij de ruimte gaf om nieuwe producten te lanceren en een deel van de winsten aan te wenden voor binnenlandse doeleinden van openbaar nut, zoals bijvoorbeeld de hulp aan de getroffenen van natuurrampen.
In het kader van deze wet werd de Lotto gelanceerd. De eerste trekking had plaats op 4 februari 1978.