Bedrijfsgeschiedenis

Alles begon op 18 oktober 1934 met de eerste trekking van de Koloniale Loterij in het Koninklijk Circus in Brussel: zes loterijtrommels, een orkest en een enthousiast publiek … dromend van het grote lot. Het aanbieden van een trekkingsspel was echter niet de enige drijfveer voor de oprichting van de Koloniale Loterij, de bekommernis om de medemens was minstens zo belangrijk. Tot 1960 werd een bij wet vastgelegd deel van de inkomsten aangewend voor hulp aan de kolonie Congo. De vrij abrupte onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 1960 luidde een nieuw tijdperk in. Na een kort intermezzo als Afrikaanse Loterij, werd eind 1962 de Nationale Loterij boven de doopvont gehouden. De ondersteuning van allerlei maatschappelijke projecten bleef een centraal gegeven, zowel in de ontwikkelingslanden als in België. Een nieuwe mijlpaal was de lancering van de Lotto op 4 februari 1978. Naast de klassieke loterijtrekking met de zes trommels was dit het tweede trekkingsspel, dat vanaf het begin een ongezien succes kende. Vandaag biedt de Nationale Loterij een ruime waaier trekkings- en krasspelen aan.

← Terug

De Nationale Loterij: een beknopte bedrijfsgeschiedenis

beurscrash Wall Street (Black Thursday)

Het begin van de wereldwijde economische crisis (Grote Depressie) van de jaren 1930

oprichting Koloniale Loterij

De oprichting van de Koloniale Loterij als antwoord op het financieringsprobleem van de kolonie Congo ten gevolge van de wereldwijde economische crisis.


lees meer →

De inkomsten werden gereserveerd voor de kolonie maar ook Belgische verenigingen met een sociaal of caritatief doel konden op steun rekenen.

eerste trekking

De eerste trekking van de Koloniale Loterij in het Koninklijk Circus in Brussel


lees meer →

Het eerste geheel biljet kostte 100 BEF (€ 2,5) of 10 % van het maandloon van 1.000 BEF (€ 25) van een geschoold arbeider, wat te hoog gegrepen was.


lees meer →

Bij de tweede trekking werd de prijs van een geheel biljet gehalveerd naar 50 BEF (€ 1,25). In de jaren daarna volgden de tienden.


lees meer →

Tweede Wereldoorlog

De stopzetting van de activiteiten van de Koloniale Loterij

De overgang naar de Loterij van de Winterhulp met als bedoeling de noden te lenigen van de minstbedeelden in België.


lees meer →

Op 17 mei 1945 had de eerste na-oorlogse trekking van de Koloniale Loterij plaats.


lees meer →

stormvloed

De stormvloed van 1 februari 1953 gaf aanleiding tot de Speciale Paastrekking van 1953 waarbij de helft van de winst aan het Rode Kruis werd toegekend.


lees meer →

trekking uit de oude doos

Deze trekking had vermoedelijk plaats op 23 augustus 1958 op de Wereldexpo in Brussel. 

onafhankelijkheid Congo

De onafhankelijkheid van Congo betekende het einde van de bestaansreden van de Koloniale Loterij. De naam werd inderhaast gewijzigd in Afrikaanse Loterij maar het publiek haakte af.


lees meer →

Een nieuwe naam

De naam werd gewijzigd in Nationale Loterij en de instelling kwam onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën.


lees meer →

De winst ging naar hulp aan de plattelandsbevolking in ontwikkelingslanden en naar doelstellingen van openbaar nut in België.

overstroming Ruisbroek

De zware schade door de overstroming in Ruisbroek op 2 januari 1976 gaf de aanzet tot een wet die aan de Nationale Loterij de ruimte gaf om nieuwe producten te lanceren en een deel van de winsten aan te wenden voor doeleinden van openbaar nut.

eerste Lotto-trekking

De eerste Lotto-trekking had een enorm succes.


lees meer →

verruiming begrip openbaar nut

Het begrip openbaar nut werd uitgebreid waardoor een groter aantal begunstigden op een toelage konden rekenen: wetenschappelijk onderzoek, sportbeoefening, …

Presto

De lancering van het eerste krasbiljet Presto.


lees meer →

Joker

De uitbreiding van de Lotto met Joker.


lees meer →

Subito

De lancering van het krasbiljet Subito, nog steeds een succesnummer.


lees meer →

automatisering verkoopsnet

De eerste online registratie van een Lotto-formulier.


lees meer →

oprichting dienst Cultuur

De oprichting van de dienst Cultuur.


lees meer →

einde klassieke loterijtrekking

De stopzetting van de klassieke loterijtrekking met zes trommels.


lees meer →

van parastataal naar NV van publiek recht

De Nationale Loterij werd een eigentijds bedrijf waarbij het sociaal verantwoord spelplezier centraal stond en de banden met de verkooppunten werden aangehaald.

nieuwe trekkings- en krasspelen.

Fun for Life, Kop & Munt, Casino Prestige, Pac-Man, …


lees meer →

deelname Euro Millions

De spectaculaire omzetstijging in 2004 was te danken aan dit nieuwe trekkingsspel, een samenwerking tussen diverse Europese loterijen.


lees meer →

lancering www.e-lotto.be

De klassieke trekkingsspelen zoals Lotto en Keno worden online aangeboden.

vernieuwing Lotto

De eerste trekking van de Lotto met 45 i.p.v. 42 ballen.


lees meer →

lancering online krasspelen

De krasspelen worden online aangeboden. Sommigen krasspelen werden uitsluitend ontworpen voor het digitale platform.

lancering Scooore

De Nationale Loterij biedt sportweddenschappen aan.


lees meer →

lancering mobiele applicatie (app)

Spelers kunnen nu overal op e-lotto spelen.

Lottomatic

De Lottomatic, een automaat die kras- en trekkingspelen aanbiedt, verschijnt op commerciële plaatsen.