Geschiedenis Cultural Heritage

Het bedrijfspatrimonium van de Nationale Loterij zag het levenslicht in 1992, twee jaar voor de viering van de zestigste verjaardag van de instelling in 1994. Om de jarige in de bloemetjes te zetten, werd er beslist een publicatie samen te stellen over de geschiedenis van de loterijen in Europa. Het materiaal dat verzameld werd om de publicatie te illustreren, vormde het fundament van een unieke collectie rond het thema kansspel. Na bijna een kwarteeuw intensief verzamelen bestaat het patrimonium van de Nationale Loterij vandaag uit tienduizenden objecten die ruim 2.500 jaar geschiedenis overbruggen en gekenmerkt worden door een grote geografische en typologische diversiteit. Een schilderij met kaartspelers, een sculptuur met de beeltenis van Fortuna, een driehonderd jaar oud loterijbiljet … allen reflecteren ze de eeuwenoude passie van de mens voor het spel.

← Terug

De Nationale Loterij: Cultural Heritage

Aanvang van de voorbereiding van de 60ste verjaardag van de Nationale Loterij

Om die reden werd de Dienst Cultuur opgericht met als doel het bedrijfserfgoed (publicitaire affiches, loterijbiljetten, loterijtrommels, …) terug samen te stellen, te beheren en te ontsluiten.

Viering van 60 jaar Nationale Loterij

Uitgave van de wetenschappelijke publicatie Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis.

De collectie wordt volwassen

Het verder opvullen van hiaten in de collectie publiciteit en loterijbiljetten van de Nationale Loterij

De zoektocht naar getuigenissen van loterijen wereldwijd.

Een verruiming van de focus van het bedrijfserfgoed en loterijobjecten naar het thema kans- of geluksspel: ganzenspelen, kaartspelen, tafelspelen, …

Naar 70 jaar Nationale Loterij

De aankoop van een Griekse amfora met de voorstelling van Achilles en Ajax die een kansspel spelen, voor de viering van de 70ste verjaardag in 2004.

Diversiteit van de collectie: Geografisch: objecten uit Europa, Afrika, Amerika en Azië

Chronologisch: 2.500 jaar geschiedenis van 525 v. Chr. tot nu

Ruime waaier aan kunstuitingen: schilderijen, gravures, beeldhouwwerken.

Diverse thematieken: Fortuna, dispuut tijdens het spel, casino, …

Een grote verscheidenheid aan spelen: de dobbelsteen, het triktrakspel, …

Viering van 70 jaar Nationale Loterij

  1. Overzichtstentoonstelling In de ban van het spel in Bozar, 19/10/2004 – 19/12/2004
  2. Publicatie In de ban van het spel, Lannoo. Een herwerkte uitgave van Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis dat tien jaar eerder verscheen.

De verdere uitbouw van de collectie

Acquisitie van minder voor de hand liggende objecten, zoals Centraal Afrikaanse voorouderbeelden die een inspiratiebron vormden voor ontwerpers van loterijbiljetten. Implementatie van een collectieregistratiesysteem waarin momenteel meer dan 25.000 objecten beschreven zijn.

Op weg naar 75 jaar

De aankoop van het schilderij Kaartspelers in een herberg van David Teniers de Jonge voor de viering van de 75ste verjaardag in 2009. Het werd in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Brussel).

De Nationale Loterij blaast 75 kaarsjes uit

1. Overzichtstentoonstelling De kunst van het spel in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Brussel) van 16/10/2009 tot 31/01/2010 met drie thema’s:

  • De geschiedenis van de loterijen in België en Europa 

  • Fortuna

  • Het kansspel: dobbelspel, triktrakspel, kaartspel, …

2. Publicatie De kunst van het spel, Mercatorfonds

Nieuwe interesses

Nieuwe acquisities met een focus op eigentijdse kunst en jonge kunstenaars

Viering van 80 jaar Nationale Loterij

  1. Lancering van de website
  2. Tentoonstelling Fortuna 80 jaar Nationale Loterij in de Seed Factory met cartoons over het loterijgebeuren en reproducties uit de rijke affichecollectie


De keuze van...

De collectie vandaag

  1. De collectie bestaat uit meer dan 100.000 items
  2. Verdere bekendmaking van de collectie door (medewerking aan) tentoonstellingen, bruiklenen en partnerships met externen