terug

DOORZOEK DE COLLECTIE

geavanceerd zoeken

Titel

De kruisiging (dobbelende soldaten)

Categorie
Schilderijen

Schilder
Anoniem
Agentschap
Schilder Lucas van Leyden (Nederlander, 1494 - 1533)

Materiaal en techniek
olie op koper

Beschrijving
Deze voorstelling van de kruisiging bevat een detail met een kansspeltafereel dat alle vier de evangelisten vermelden in hun relaas over Jezus' Passie: links op de voorgrond is te zien hoe de soldaten dobbelen om Christus' onderkleed. Johannes (Johannes 19:23-24) vermeldt dat het om soldaten ging die dat deden omdat zij Christus' onderkleed niet in stukken wilden scheuren : het was immers uit één stuk vervaardigd. Het schilderij voegt er bovendien nog een graad aan afkeurenswaardig gedrag aan toe: de soldaten gaan niet akkoord met de uitslag van het lot en gaan elkaar te lijf. In de beeldtraditie staat dit soort handgemeen symbool voor de ondeugd - en tevens de doodzonde - van de Woede. Dit schilderij staat in de Bruegeltraditie waarin ook een ander kansspel, namelijk kaarten, tot een gevecht in regel leidt.

Datum
17de eeuw

Plaats vervaardiging
België

Afmetingen
29,8 × 41,7 cm  

Tentoonstellingen
De kunst van het spel. 75 jaar Nationale Loterij, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 2009-2010
 
Bibliografie
Joost Vander Auwera, in De kunst van het spel (Annemie Buffels, algemene leiding), 75 jaar Nationale Loterij, Nationale Loterij - Mercatorfonds, 2009, p. 132-133
Joost De Geest, in Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, De collectie van de Nationale Loterij, Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 2015
 
Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel