terug

DOORZOEK DE COLLECTIE

geavanceerd zoeken
Fortunae Reduci

Titel

Fortunae Reduci

Categorie
Tekeningen

Tekenaar
Anoniem
Naar
Frederik Sustris (ca. 1540 - München, 1599)
Frederik Sustris was een schilder, tekenaar en architect van Hollandse afkomst. Hij werd opgeleid door zijn vader Lambert Sustris. Op jonge leeftijd vetrok hij naar Italië waar hij tussen 1563 en 1567 hulp en leerling was van Vasari. In 1564 werkte hij aan de katafalk van Michelangelo en vervolgens voor de hertog van Lotharingen. Vanaf 1573 werd hij kunstenaar aan het hof van Willem V in het kasteel van Trausnitz en bouwde vervolgens in München de Jezuïetenkerk van Sint-Michiel. (Bénézit, dl. 13, p. 371-372)

Materiaal en techniek
pen en zwarte inkt op papier onderliggende tekening met grafiet

Beschrijving
De staande, naar links gekeerde vrouwenfiguur op deze tekening is de oud-Italische vruchtbaarheidsgodin Fortuna. Onder invloed van de Griekse cultuur kreeg ze geleidelijk ook de eigenschappen van de Griekse godin van kans en lotsbestemming Tyche toebedeeld. Als godin van het toeval en het geluk of ongeluk werd Fortuna bij de Romeinen vereerd onder tal van andere vormen en namen zoals dia van Fortuna Redux : zij die terugkomt of zij die terugbrengt. Ze werd veelvuldig aanroepen om reizigers en vooral soldaten van een veilige thuiskomt te verzekeren. Enkele van haar typische attributen zijn op de tekening afgebeeld : een scheepsroer (om aan tegeven dat zij de koers bepaalt), een wereldbol (als teken van haar macht over de hele wereld), een hoorn van overvloed (symbool van vruchtbaarheid) en - geklemd in haar rechterhand - een diepe ronde schaal uit edel metaal of keramiek, een zogenaamde patera, in de oudheid gebruikt bij plengoffers.

Serie
Bladzijde uit Iconologia, een verzameling met tekeningen van allegorische figuren uit de antieke periode naar Sustris

Datum
17de eeuw

Plaats vervaardiging
Italië

Objectnaam
Pentekening

Thema
Fortuna

Afmetingen
227 × 174mm  

Tentoonstellingen
In de ban van het spel. 70 jaar Nationale Loterij, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 2004
De kunst van het spel. 75 jaar Nationale Loterij, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 2009-2010
 
Bibliografie
Annemie Buffels (algemene leiding), In de ban van het spel, Loterijen in Europa, Nationale Loterij, 2004, p. 288
Stefaan Hautekeete, in De kunst van het spel (Annemie Buffels, algemene leiding), 75 jaar Nationale Loterij, Nationale Loterij - Mercatorfonds, 2009, p. 148-149
 
Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel