terug

DOORZOEK DE COLLECTIE

geavanceerd zoeken

Titel

Hanengevecht

Categorie
Prenten

Graveerder
William Hogarth (Londen, 1697 - 1764)
William Hogarth was een Brits schilder, tekenaar en graveur. Op jonge leeftijd ging hij in de leer bij de graveur Ellis Gamble, specialist in wapenschilden. In 1725 trad hij toe tot de tekenacademie opgericht door de schilder Sir James Tornhill, wiens dochter hij huwde. Geleidelijk aan mat Hogarth zich als kunstenaar een identiteit van karikaturist aan. Naast het graveren legde hij zich ook toe op het schilderen. Hij muntte uit in de satire van eigentijdse en morele onderwerpen die hij met realisme en een dramatische, bijna theatrale uitdrukkingskracht benaderde. In zijn “morele stukken” hekelde Hogarth de zeden van de Britse maatschappij: A Harlot’s Progress (1731) en A Rake’s Progress (1735) zijn daarvan sprekende voorbeelden. Al was de karikatuur een belangrijk kenmerk van Hogarth zijn talent, het was niet het enige: naast zijn bekendheid als schilder van genretaferelen, schilderde hij eveneens portretten, historische taferelen en religieuze werken. In 1735 was hij één van de ondertekenaars van een petitie die in het parlement leidde tot stemming over de “wet Hogarth”, die verbood prenten te drukken van kunstwerken zonder de toestemming van de kunstenaar. Als scherpe toeschouwer van zijn tijd, schiep hij originele composities die vaak vooruitliepen op hun tijd en de weg vrijmaakten aan hen die volgden, in het bijzonder Thomas Rowlandson en de satirische tekenaars van Punch. Door zijn werk als theoreticus opende Hogarth evenzeer de weg naar de erkenning van minder belangrijke genres zoals het portret, het landschap en de gravure, die een belangrijke rol speelden bij het ontstaan van de Engelse school. (Bénézit, dl.7, p. 116-117)

Beschrijving
Deze ets is een van de laatste werken van Hogarth. Volgens de Engelse kritiek zou de compositie ontleend zijn aan Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci, zij het dan met veel meer figuren. De opeenstapeling van figuren die elkaar verdringen, heeft misschien veeleer Nederlandse roots, in het werk van Bruegel. De centrale figuur is een blinde edelman, Lord Albermarlie Bertie. Hij neemt de weddenschappen aan van het groezelige volkje dat hem omringt en bedriegt door de inzetten te veranderen. Voor het hanengevecht, tenslotte de aanleiding tot dit alles, is er nauwelijks belangstelling; slechts enkele personen kijken ernaar. Maar voor het wedden en het geld is er des te meer aandacht, en die leidt regelrecht naar ruzies.

Inscriptie
onderaan links: Design'd and Engrav'd by Will-m. Hogarth / onderaan rechts : Publish'd according to Act of Parliament Nov. 5th 1759.

Datum
1759

Plaats vervaardiging
Londen, Verenigd Koninkrijk

Materiaal en techniek
Burijngravure / Ets

Afmetingen
425 × 550mm  

Tentoonstellingen
De kunst van het spel. 75 jaar Nationale Loterij, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 2009-2010
 
Bibliografie
Joost De Geest, in De kunst van het spel (Annemie Buffels, algemene leiding), 75 jaar Nationale Loterij, Nationale Loterij - Mercatorfonds, 2009, p. 170-171
Joost De Geest, in Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, De collectie van de Nationale Loterij, Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 2015
 
Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel