terug

DOORZOEK DE COLLECTIE

geavanceerd zoeken

Titel

Lotto

Categorie
Publiciteit

Ontwerper
Julian Key (1930 - 1999)
Julian Key (Julien Keymolen) werd geboren in Zaventem in 1930. Hij was tekenaar en grafisch vormgever. Zijn tekstloze affiche voor het koffiemerk Zwarte Kat is wereldberoemd, mede als gevolg hiervan verwierf hij grote vermaarheid als affiche-ontwerper. Hij genoot zijn opleiding bij Felix Tuyaerts en aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel, waar hij nadien leraar werd. Hij overleed in 1999. (Key Julian, in Biografisch Lexicon Plastische Kunst in België, 1830-2000, p. 10).
Uitgever
Nationale Loterij
Drukker
Drukkerij F. Tytgat

Beschrijving
De eerste Lotto-affiche, als instrument van de grootse publiciteitscampagne die voorafging aan de lancering van de Lotto op 4 februari 1978.

Datum
1978

Plaats vervaardiging
België

Objectnaam
Affiche

Product
Lotto

Materiaal en techniek
Kleurenlithografie

Afmetingen
120 × 160 cm  

Tentoonstellingen
De kunst van het spel. 75 jaar Nationale Loterij, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 2009-2010
Made in Belgium. Herdenking van 175 jaar België, Dexia Art Center, Brussel, 2005-2006
 
Bibliografie
Annemie Buffels (algemene leiding), In de ban van het spel, Loterijen in Europa, Nationale Loterij, 2004, p. 240
Annemie Buffels (algemene leiding), De kunst van het spel, 75 jaar Nationale Loterij, Nationale Loterij - Mercatorfonds, 2009, p. 41
 
Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel