terug

DOORZOEK DE COLLECTIE

geavanceerd zoeken

Categorie
Foto's

Uitgever
Nationale Loterij

Beschrijving
In de beginperiode van de Lotto was de wekelijkse verwerking van de formulieren een logistiek huzarenstuk. De gemachtigde verdelers, ook wel concessionarissen of depositarissen genaamd, speelden daarin een belangrijke rol. Iedere concessionaris had de verantwoordelijkheid over een aantal valideringscentra (verkooppunten). Begin jaren 1980 waren er ongeveer 70 concessionarissen. Ze stonden in voor de bevoorrading van de valideringscentra met Lottobulletins en haalden de gevalideerde formulieren de vrijdagmiddag op. Gedurende de week werden de formulieren in het valideringscentrum in een verzendingsbakje geklasseerd. Vrijdagmiddag bracht de concessionaris de verzendingsbakjes naar een regionaal depot van het persdistributiebedrijf AMP – PVD. Daar werden de verzendingsbakjes in een bepaalde volgorde in rolcontainers geplaatst. Het persdistributiebedrijf stond in voor het transport naar de hoofdzetel van de Nationale Loterij in de Kardinaal Mercierstraat. De Brusselse concessionarissen vormden hierop de uitzondering. Zij brachten de gevalideerde formulieren rechtstreeks naar de hoofdzetel. Deze foto geeft een indruk van de loswerkzaamheden op de hoofdzetel in de nacht van vrijdag op zaterdag. De online registratie van de Lottobulletins vanaf 1992 betekende meteen het einde van dit wekelijks gebeuren.

Datum
begin jaren 1980

Plaats vervaardiging
Brussel, België

Materiaal en techniek
Zwart-witfoto

Afmetingen
126 × 125mm  

Bibliografie
Annemie Buffels (algemene leiding), De kunst van het spel, 75 jaar Nationale Loterij, Nationale Loterij - Mercatorfonds, 2009, p. 41
 
Nationale Loterij
Belliardstraat 25-33
1040 Brussel