Nationale Loterij vertrouwt deel van haar collectie toe aan Koninklijke Bibliotheek

Eind december 2022 werden zo’n 11.000 documenten en objecten overgebracht naar KBR, de nationale bibliotheek in Brussel.
KBR neemt het erfgoed in bewaring (permanente bruikleen) en houdt de collectie fysiek bij elkaar in optimale omstandigheden. Dat gebeurt in een afgesloten en beveiligd magazijn met een temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling.

lees meer →

Collection on the move 2022

In 2017 en 2019 ontleende het Kasteel van Seneffe al 18de -eeuwse objecten voor hun tijdelijke tentoonstellingen. In 2020 zijn 25 objecten, voornamelijk boeken en spelen, naar het Kasteel verhuisd in het kader van een langdurige bruikleen. Bij het veranderen van de scenografie van hun permanente expo heeft men dan ook rekening gehouden met onze stukken.

lees meer →

Te Brugghe ende eldere. 580 jaar moderne loterijen

De eerste gedocumenteerde loterij, die ook de naam ‘loterij’ droeg en alle kenmerken had van een moderne loterij, vond plaats in Brugge in 1441. Onder deze naam en in deze vorm zou het spel de wereld veroveren.

lees meer →
Een nieuwe tool: 3-D beelden

Een nieuwe tool: 3-D beelden

Voortaan kan je van de collectie in 360°genieten. De amfora, de nestor van de collectie, is de baanbreker. Door de prachtige opname wordt dit topstuk bijna tastbaar. Je kan de vaas ronddraaien, er op inzoomen of gewoon in de vaas kijken.

lees meer →

Blader eens door een fotoalbum…

Nostalgische zielen zal dit zeker bekoren, bladeren in een meer dan 60 jaar oud fotoalbum. Visueel kom je terecht in een zwart-wit wereld waar een loterijtrekking nochtans een kleurrijk dorpsgebeuren was, zo’n evenement dat dagen later nog het gespreksonderwerp was.

lees meer →

Blader eens door een fotoalbum…

525-520 v. Chr.

Griekse amfora

Griekse amfora met een voorstelling van Achilles en Ajax die een bordspel spelen... lees meer →

1ste eeuw v. Chr.

Geluksgodin

Geluksgodin uit terracotta uit Tunesië lees meer →

2de eeuw

Dobbelsteen

Deze kubusvormige Romeinse dobbelsteen heeft het systeem van puntenverdeling met de zijde 1 tegenover 6, 2 tegenover 5 en 3 tegenover 4. lees meer →

2de eeuw

Isis-Fortuna

Deze Romeinse mozaïek uit de tweede eeuw na Christus, die deel uitmaakte van de vloer van een Romeinse villa, is één van de pronkstukken uit de collectie. lees meer →

2de-3de eeuw

Gem voor een ring met de beeltenis van Fortuna

Fortuna werd dikwijls afgebeeld met een scheepsroer waarmee duidelijk werd gemaakt dat zij de gebeurtenissen stuurde. Ze zorgde ook voor een behouden terugkomst van de zeevaarders. lees meer →

2de – 4de eeuw

Pionnen

Mozaïek van glaspasta lees meer →

4de eeuw

Dobbelsteen

De zoektocht naar een dobbelsteen met een regelmatige vorm leidde in het oude India tot het gebruik van een parallellepipedum of blok waarvan de vier lange zijden voorzien waren van grote ogen versierd met bloemblaadjes en 1, 2, 3, 4 genummerd waren. lees meer →

ca. 1500

Dobbelsteen

Deze Inca-dobbelsteen voor het Huayruspel is een goed voorbeeld van het streven naar hanteerbaarheid die uitmondde in één enkel voorwerp, een typisch afgeknotte kegelvorm met vijf tot zeven vlakken, afhankelijk van het model. lees meer →

eerste helft 16de eeuw

Nemesis (of Grote Fortuna)

Dit is een kopie in spiegelbeeld van de godin Fortuna naar een gravure van Albrecht Dürer. De achtergrond van de Grote Fortuna bestaat uit twee delen. Onderaan is er de voorstelling van een aards gebergtelandschap dat geïdentificeerd wordt als het Zuid-Tiroolse Eisacktal bei Klausen (Chiuso). lees meer →

1563

Twee wegen leiden naar rijkdom

Deze gravure maakt deel uit van een zesdelige reeks van prenten die gewijd zijn aan het ongelukkige lot van de rijken. Ondanks de profane personificaties zit er een christelijke moraal in deze gravure. lees meer →

eind 16de - begin 17de eeuw

Occasio-Fortuna op een gevleugelde globe

De voorstelling van Fortuna vindt aansluiting bij de renaissancevoorstellingen van de Fortuna a vela : een naakte vrouw die op een bol over de baren drijft met een zeil in haar handen. lees meer →

1628

Nachtbanket met triktrakspelend gezelschap en maskerade

Een nachtelijk interieur, rijkelijk gedecoreerd met goudleder ('leren') en daarboven schilderijen ('boven de leren'). Links zit een fijn uitgedost gezelschap drinkend, rokend en triktrakspelend rond de tafel bij het haardvuur. lees meer →

1630

Kaartende en rokende boeren

De summiere schets van een bankje met daarop een kruik en een houten betimmering op de achtergrond volstaat om dit boerengezelschap in een interieur te situeren. De man achteraan buigt zich geboeid voorover om in de kaarten te kijken van de zittende, in profiel geziene speler. lees meer →

1644

Kaartspelers in een herberg

In de hoek van een sobere ruimte met een open venster spelen mannen kaart. In de ruimte ernaast brandt een haard. De kaarten zijn net verdeeld en een stapel met bovenaan schoppenaas ligt op tafel. De twee zittende spelers wagen de eerste blik op de kaarten in hun handen. lees meer →

1695

De loterij van Henricus van Soest te Antwerpen.

Deze gravure maakt deel uit van een druk van Henricus van Soest "Conditien ende voorwaerden waer op-ghelot sal worden inde loterye binnen Antwerpen. Op-gherecht door Henricus van Soest", Antwerpen, Joannes van Soest, [1694]. lees meer →

ca. 1696

Lottery van Groottenbroek

In deze voorstelling wordt het moment weergegeven waarop een boodschapper de winnende enveloppe van de loterij overhandigt aan een gezin. lees meer →

eind 17de - begin 18de eeuw

Triktrakspelers

Binnen de tafelspelen neemt het triktrakspel een bijzondere plaats in. Het spel was vooral in zwang bij de aristocratische milieus uit de 18de eeuw. lees meer →

eind 17de - begin 18de eeuw

Dobbelsteen

Dobbelsteen met 32 vlakken en 2 gegraveerde kroontjes lees meer →

24/11/1736

Biljet van de Loterij van de Staten van Brabant

De koper wenste anoniem te blijven en kocht dit biljet onder de schuilnaam "tot baet van ons en Staet". lees meer →

1759

Hanengevecht

Deze ets is een van de laatste werken van Hogarth. Volgens de Engelse kritiek zou de compositie ontleend zijn aan Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci, zij het dan met veel meer figuren. lees meer →

ca. 1790

Gioco delle biglie

Venetiaanse speeltafel lees meer →

eind 18de eeuw

Kansspel

Dit Cavagnolespel, afkomstig van het bekende bankiersgeslacht Rothschild, is van Romeinse origine en dateert uit de late 18de eeuw. Op iedere marmeren sokkel zijn zes kartons gemonteerd die elk samengesteld zijn uit 20 genummerde schilderijtjes van uitzonderlijke kwaliteit. lees meer →

1827

Vue d'une belle et grande propriété, située à Bruxelles rue aux Renards, S.on. 2 ,N° 1095, et mise en loterie d'après autorisation de S.M. le Roi des Pays-Bas du 21 Octobre 1827.

Aankondiging van een verloting van een eigendom te Brussel met de goedkeuring van de Koning der Nederlanden op 21/11/1827. lees meer →

05/1887

Loterie autorisée au profit de l'oeuvre des enfants de Marie

Biljet lees meer →

19de eeuw

Puntenteller

'Scrimshaw' vervaardigd door walvisvaarders. lees meer →

1892

Lotteria Nazionale di Palermo

Affiche lees meer →

1895

De spelers

Achter de speeltafel krijgt de beschouwer als het ware een overzicht van de Ensoriaanse visie op de mens. De enige echte mens is, als centrale figuur, de speler die zich wanhopig afvraagt waarom hij geen betere kaarten heeft. lees meer →

eind 19de eeuw

Tramway spel

Dit spel is één van de vele varianten op het ganzenspel. Het stelt de tram in Amsterdam voor met publicteit voor het cacaomerk Van Houten. lees meer →

eind 19de - begin 20ste eeuw

Kariatidenstoel

Dit beeld inspireerde ontwerpers van biljetten en affiches van de Koloniale Loterij. Het werd vervaardigd door de Luba-stam. lees meer →

eind 19de - begin 20ste eeuw

Spa "Ardennes belges". La Reine des Villes d'Eaux

kleurenlithografie op papier (gemaroufleerd op doek) lees meer →

1914

Soldaten in het kamp van Amersfoort

Deze tekening stelt een aantal militairen voor, niet in een of ander kampement maar in een gebouw. Uit vele getuigenissen over de Eerste Wereldoorlog blijkt dat verveling het overheersende sentiment aan het front en nog meer in gevangenschap was. lees meer →

1934

Zwart-witfoto

De trommels van Belgische makelij die voor de eerste trekking van de Koloniale Loterij geleverd werden, voldeden op geen enkel vlak aan de technische vereisten. Men moest dus op zoek naar een alternatief. lees meer →

ca. 1935

De Koloniale Loterij deelt miljoenen uit

Afbeelding van een vrouw van de Mangbetu-stam. Dit motief werd als logo van de Koloniale Loterij gebruikt. lees meer →

1978

De eerste Lotto-affiche

De eerste Lotto-affiche, als instrument van de grootse publiciteitscampagne die voorafging aan de lancering van de Lotto op 4 februari 1978. lees meer →

2004

Fortuna

Deze actuele en opvallend sportieve Fortuna werd naar levend model geboetseerd en draagt een eenvoudige, eigentijdse zomerjurk. lees meer →

2004

Kom binnen en word schandalig rijk! Win 10.000.000 € of nog een pak meer

Affiche lees meer →

2013

Vrijdag 15 november € 100.000.000 uitzonderlijke jackpot

Affiche lees meer →